Γενικοί όροι

Οι  όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.evasmarket.gr αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει η εταιρεία μας. Ο χρήστης που επισκέπτεται το site μας αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρακάτω όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους.

Παρακαλούμε πριν από κάθε χρήση της ιστοσελίδας  www.evasmarket.gr συμβουλευτείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και βεβαιωθείτε ότι τους έχετε κατανοήσει και ότι είστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτούς.

Περιγραφή προϊόντων

Υποχρέωση αλλά και κύρια φροντίδα μας είναι οι πληροφορίες που δίνονται στην ιστοσελίδα www.evasmarket.gr  και αφορούν την ποιότητα, την ποσότητα, τα κύρια χαρακτηριστικά και τις τιμές των προϊόντων να είναι απολύτως ακριβείς.